Пусконалагоджувальні роботи

  • передпускові роботи;
  • проведення пусконалагоджувальних робіт, пусконалагодження обладнання;
  • проведення спільних випробувань;
  • монтаж, пусконалагоджувальні роботи.

Проведення пусконалагоджувальних робіт - заключний етап електромонтажних робіт. Саме на цій стадії забезпечується запуск і введення в експлуатацію електросистем. Перед проведенням пусконалагоджувальних робіт Компанія погоджує з замовником терміни виконання і забезпечує загальні умови безпеки праці.

Виконання пусконалагоджувальних робіт проводиться в чотири етапи: підготовчі роботи, налагоджувальні роботи, індивідуальні випробування і комплексне налагодження устаткування.

На етапі виконання підготовчих робіт вивчаються експлуатаційні документи на технічні засоби.

На етапах налагоджувальних робіт і комплексного налагоджування обладнання (пусконалагодження обладнання) проводиться коригування раніше проведеного регулювання технічних засобів, в тому числі доведення параметрів настройки до значень, при яких установка може бути використана в експлуатації. Технічні засоби виводяться на робочий режим і перевіряється повна працездатність.

Монтаж, пусконалагодження обладнання - вважаються закінченими після отримання передбачених проектом і технічною документацією параметрів і режимів, які забезпечують сталу і стабільну роботу технічних засобів.

Пусконалагоджувальні роботи на змонтованому обладнанні виконуються якісно і швидко з одночасним навчанням експлуатаційного персоналу Замовника правилам безпечної експлуатації обладнання відповідно до вимог завода-виробника. Спільно з Замовником розробляється програма приймально-здавальних випробувань. За результатами цих робіт складається звітна документація (паспорт, формуляр).